Animes Lyrics | Find here the lyrics of your favorite animes , D-selections - AlegriA Lyrics | Kakegurui XX ED , AlegriA , anime , D-selections , D-selections - AlegriA , D-selections - AlegriA Lyrics , ending , kakegurui , Kakegurui XX , Kakegurui XX ED ,

D-selections - AlegriA Lyrics | Kakegurui XX EDD-selections - AlegriA Lyrics | Kakegurui XX ED
D-selections - AlegriA Lyrics
Release date - Feb 27, 2019
Composer: TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND
Arranger: TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND
Lyricist: TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND
TV Anime "Kakegurui xx" Ending Theme

Ukautsu hodo ni motsumeru no nara akoe yo (adare yo)
tsutsumo wo sere kageni shite shimau sato wo ide
unmo kokoro made mo sashidasu nara kotae yo (kotae yo)
igekimo etsurakureno mareru
amarini mo seki nara na desho ni fukasare nagara
yagate shibireru yo na shuka dake wo negai ikiru

agetsu mo suruta ashiyo sakazuki wo (hanashide)
kakade kowareru hodo kaun kido fu tao (ukido nuku)
nukukamo kasoide wa michitaru azumo nai (michitai na)
uzuki kakeru hodo kumoshii