Kiyoshi Hikawa - Shobu no Hanamichi Lyrics


Kiyoshi Hikawa - Shobu no Hanamichi Lyrics
Kiyoshi Hikawa - Shobu no Hanamichi 
Album: Kiyoshi Hikawa - Shobu no Hanamichi / Otoko no Toge - Single
Release date: August 21, 2018
Kiyoshi Hikawa brings a single "Shobu no Hanamichi."