Animes Lyrics | Find here the lyrics of your favorite animes , Shonan no Kaze - Grand Blue Lyrics | Grand Blue OP , anime , Grand blue , opening , release , Shonan no Kaze ,

Shonan no Kaze - Grand Blue Lyrics | Grand Blue OP



Shonan no Kaze - Grand Blue Lyrics | Grand Blue OP
Shonan no Kaze - Grand Blue
Release date: Jun 13, 2018
Composer:
Lyricist:
Performer: Shonan no Kaze
TV Anime "Grand Blue" Opening Theme

Atsukunare my friends tei oto hadeni 
aoi sora tobi kome zenbu
natsuni makasete

Atsukunare my friends tai oto hadeni 
aoi sora tobi kome zenbu
natsuni makasete

kokoro hare mare name jame
taoretate maie zenbu 
natsuni makasete

manamida koto nai hukai basho
omai no koto shiritai na moto
tobikomu yuu kiga areba honto
dzuguri demo chika zukerudaro oh oh ohh

namimani daimitamin hakariaba
maradari nai kiryou a kiai deosutai
demo tabidabitaiyou mo hirihiri gyakeno wa domitairi
omoi denichichaibai

natsukai de hasaigen easy easy easy 
madakadorenchu renchu genchu joh easy easy easy 
otettahatoke tosutato tokora suno acho dorikome 

Atsukunare my friends tai oto hadeni 
aoi sora tobi kome zenbu
natsuni makasete

kokoro hare mare name jame
taoretate maie zenbu 
natsuni makasete

mou taio karamigenai too no natsu de
kawarun darou ano surihein senba de tobi kome
mona cry tomamai easy come easy go 
fukakumo gureso koagiria nasaun gosho
migi mo hidanimo akarazu 
enjoy wa sen sizu over the love

azekai de hurukai de easy easy easy 
hanaka ni kenkyu zenshu enjoy cho easy easy easy 
mimero subato razuto zubato tomonatsu no acho dorikome

Atsukunare my friends
tai oto hadeni aoi sora tobi kome zenbu
natsuni makasete

kokoro hare mare name jame
taoretate maie zenbu 
natsuni makasete

enjoy wa sen
muneno no aki no
omoi danichi try bai
hazuni makasete

hirogaru mino yo nakanosei
kureru natsu koso orerano amorei
hare wa daro sora nichikau roze
matsuoko madeni Oh Yeah

toroderu hodo atsuri magini matana tsuni
kokoro no kage hazushi tobi kome
sumatto matsuri motto otorigatsuri mabushi asuri tobi kome

natte moshimo kimi ga namida no ameni
utaredate sonojou wo natsu hikari ni kare

Atsukunare my friends
tai oto hadeni aoi sora tobi kome zenbu
natsuni makasete

kokoro hare mare name jame
taoretate maie zenbu 
natsuni makasete Oh Yeah

zenbu 
natsuni makasete