Animes Lyrics | Find here the lyrics of your favorite animes , Akira Kushida – Kyukyoku no Battle Lyrics , akira kushida , anime , dragon ball super , insert song , update ,

Akira Kushida – Kyukyoku no Battle Lyrics


Akira Kushida – Kyukyoku no Battle Lyrics
Artist: Akira Kushida
Single: Kyukyoku no Battle
Release date: February 14, 2018
Genre: J-Rock
Language: Japanese
"Dragon Ball Super" Insert Song (EPs 110, 116) 

Ka ka ka ka kachidauze
Gun gun gun gun onuki
jan jan bian bian kyukyoku no battle
imi wa naisa tatakau dake

deate ureshi ize suge yatsuni
oshiete kureru kai oreno tsuyo sao
tauwa zenkai kenkai toppa 
ko kara saki wa kami mo tada tokan sa

Ka ka ka ka kachidauze
Gun gun gun gun onuki
jan jan bian bian kyukyoku no battle
Ma ma ma ma majikayo
Ten ten ten ten temochimo
jan jan bian bian hiboshirani tokeru
himiwa naisa tatakau dakesa
yagatedi magamu ni naru made

kobushi ga soreru tabi sorana wareru
subete okowashitanai naniga unmareru
ichi neki hisazu issen mankai
kanarazu taboro 
tokode yame yaino

Ka ka ka ka kachidauze
Gun gun gun gun onuki
jan jan bian bian kyukyoku no battle
Ba ba ba ba bakadane
Zan zan zan zan zankoku na
jan jan bian bian shukurei wo warau yeah
Genkidama gami nagiru kamiri
hikari hanate e igeun matte

Sonzai kakusei kenkai saisei 
ichiki okoete tatakai wa tsuzuku 
Ma ma ma ma majikayo
Ten ten ten ten temochimo
jan jan bian bian hiboshirani tokeru
Ka ka ka ka kachidauze
Gun gun gun gun onuki
jan jan bian bian kyukyoku no battle
Ba ba ba ba bakadane
Zan zan zan zan zankoku na
jan jan bian bian shukurei wo warau yeah
imi wanaisa tatakau dakesa 
yagatedi magamu ni naru made